sintmaartentrinitas.nl

Volwassenen


Bedevaarten

Vanaf 2003 wordt elke 2 jaar door het Lourdeswerk Voorburg-Leidschendam vanuit de Sint Maartenparochiegemeenschap een bedevaart georganiseerd, naar plaatsen als Lourdes, Rome, Fatima en Assisi. Het zijn plaatsen waar wij samen op een speciale manier ons geloof beleven. Sinds 2014 staan ook bedevaarten dichterbij huis op het programma, welke door het lopende jaar plaatsvinden, naar bijvoorbeeld Heiloo, Smakt en Kevelaer. Het zijn mooie reizen waarin niet alleen de reis maar ook het samen met elkaar stilstaan bij de bijzondere plaatsen die we bezoeken en de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden, inspiratie geven. Met pastorale ondersteuning verdiepen wij ons geloof. Eenmaal thuis worden de reizen ervaren als inspiratiebron voor lange tijd.

Informatie over de verschillende bedevaarten zijn te verkrijgen via Ineke Huitema-Versteeg 070-3876701.


terug