sintmaartentrinitas.nl

Volwassenen

Programma’s voor volwassenen

De parochies Sint Maarten en Trinitas achten het van groot belang dat een mens naast de gebruikelijke liturgie op meerdere manieren gevoed kan worden en de ander kan ontmoeten. Zij bieden om deze reden programma’s aan voor volwassenen, het hele jaar door. Deze programma’s betreffen inleidingen, lezingen, film, muziek, bezinning en cursussen.
Alle programmaonderdelen zijn van levensbeschouwelijke en/of godsdienstige aard.

Sinds de ontwikkeling van de samenwerking tussen de parochies langs de Vliet, is de programmacommissie die het avondprogramma samenstelt uitgebreid met parochianen uit de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk. Dit programma wordt nu aangeboden aan alle belangstellenden uit de rk federatie Vlietstreek. Vanzelfsprekend is ieder die belangstelling heeft voor het programma welkom!

Tevens is er voor de groep 70+ volwassenen extra aandacht. Het betreft programma’s overdag, waaronder ook de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving en de Pastorale Ontmoetingsmiddag. Op deze middag zijn parochianen in de gelegenheid om elkaar en het pastores team te ontmoeten . Voorheen stond deze middag bekend onder de titel Omgekeerd Huisbezoek. De naam omgekeerd huisbezoek heeft niet meer die betekenis die het had in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Huisbezoek door pastores behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Het programma aanbod is zoveel mogelijk voor beide parochies samen op één locatie.

De kerngroep volwassenenpastoraat stelt het zeer op prijs indien u zich van tevoren aanmeldt voor onderdelen van het middagprogramma: centraal parochiebureau: tel 070 327 45 11/ parochie@sintmaarten-trinitas.nl;

De programma’s

Bedevaarten

In de parochie Sint Maarten en Trinitas is een groep vrijwilligers dat met regelmaat een groepsreis naar een bedevaartplaats organiseert en begeleidt .

Contactpersoon: Ineke Huitema
Email. ineke.huitema@hetnet.nl

Meer informatie

Kloosterweekenden

Met enige regelmaat verzorgt een lid van het pastorale team een meditative toer naar een klooster. Dit kan zowel een weekend zijn als een dagtrip. Op de Homepage wordt een eerstvolgende reis vermeld.

T. (centraal parochiebureau) 070-3274511