sintmaartentrinitas.nl

Vacaturebank

Vacature: begeleiden van kandidaat vormelingen

Jongeren worden voorbereid en begeleid naar hun keuze voor het sacrament van het H. Vormsel. In verband met de samenwerking in federatief verband onder het motto ‘meer met elkaar’ wordt in november 2016 een meerjarig traject gestart.

Wij zoeken hiervoor energieke en spontane mannen/vrouwen die graag met jongeren (12-16jr) de begeleiding van een groep op zich willen nemen samen met een andere vrijwillig(st)er  en/of mee willen denken met de voorbereidingen voor dit traject.

Voor één jongerengroep zijn 2 personen nodig als begeleider.

De vrijwilligersgroep waarin u terecht komt vindt het belangrijk om met plezier samen te werken aan de geloofsontwikkeling van jongeren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot pastor Saskia van Winden – van der Pol  (pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info ) Zij is met een team van vrijwilligers in de rk federatie Vlietstreek verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren naar het H. Vormsel.

Zij maakt graag kennis met u en kan u verdere uitleg geven over dit leuke vrijwilligerswerk.

Meer informatie over het nieuwe traject en project vindt u op de website onder Sacramenten, Vormsel