sintmaartentrinitas.nl

Uitvaarten

Indien u algemene vragen heeft ten aanzien van mogelijkheden van een kerkelijke uitvaart in de
parochies Sint Maarten en Trinitas neemt u in principe contact op met het centraal parochiebureau.
Zij weten wie uw vraag kan beantwoorden.

Indien u een afspraak wilt maken voor een uitvaart van een overledene, gaat dit via de uitvaartondernemer. De
uitvaartondernemer onderhoudt het contact met betrekking tot de uitvaart de parochie. Dit contact betreft afspraken rondom datum, tijdstip, locatie en voorganger. De uitvaart kan geschieden vanuit de St Martinuskerk te Voorburg en vanuit de HH. Petrus- en Pauluskerk te Leidschendam.

De voorganger in een uitvaartdienst is een lid van het pastores team of één van de gekwalificeerde gebedsleiders uit de parochies. De voorganger neemt contact op met de familie over de invulling van de viering en bespreekt een en ander met het koor. De vorm van de dienst kan bestaan uit een viering van Woord en Gebed, een viering van Woord en Communie of een Eucharistieviering.

Eigen inbreng van familie en/of vrienden wordt zeer op prijs gesteld, binnen de grenzen van de duur van de viering (maximaal 1 uur).

Indien gewenst, kan de voorganger meegaan naar de begraafplaatsen die binnen de gemeentegrenzen van de parochies Sint Maarten en Trinitas liggen. Voorgangers van het pastores team gaan niet mee naar andere crematoria/begraafplaatsen.

Wensen ten aanzien van eigen uitvaart

Het pastoresteam is van harte bereid om wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart reeds voor uw overlijden met u door te nemen.