sintmaartentrinitas.nl

Sacramenten


Eerste Heilige Communie

ACTUEEL

Eerste communie voorbereiding 2017/2018

 

Kinderen in groep 4 van de basisschool kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Als een kind hoger zit dan groep 4 van de basisschool, dient contact te worden opgenomen met het pastoraal team via het centraal parochiebureau: 070-3274511.

Kinderen die gedoopt zijn komen in aanmerking voor deelname aan de Eerste Heilige Communie. Mocht een kind nog niet gedoopt zijn, neemt u contact op met het pastoraal team via het centraal parochiebureau: 070-3274511.

Inschrijven voor deelname aan de voorbereiding en het ontvangen van de eerste Heilige Communie kan vanaf 15 augustus, dan staat het aanmeldingsformulier van het betreffende jaar op de website, tot eind oktober. Aanmelding wordt definitief na ontvangst van zowel het inschrijfformulier als de bijdrage in de kosten.

De informatieve ouderavond vindt plaats op maandag 13 november in de Haard, Molenpad 2a te Leidschendam.

Ouders en kinderen worden intensief voorbereid op de betekenis van de Eerste Heilige Communie, de deelname aan het sacrament van de Eucharistie:

  • Voor ouders is er een informatieve ouderavond, voorafgaand aan het project (13 nov.), waarin wordt verteld over het vormingstraject van de kinderen en wat de verwachtingen zijn naar de ouders toe om hun kinderen daarin te begeleiden.
  • Tijdens het project zijn er 2 ouderavonden waar de thema‘s van het project op volwassen niveau worden besproken. Tevens worden op deze avonden de praktische zaken besproken (vieringen, opdrachten om met de kinderen samen te maken e.d.). Begeleiding van het kind naar de eerste communie ligt voor een heel belangrijk deel in handen van ouders. Deelname aan deze 3 ouderavonden is om deze reden een voorwaarde.
  • De kinderen worden voorbereid tijdens 6 kinderbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats tijdens een zondagse viering waarin de kinderen steeds langer met hun ouder(s) (en eventueel broertjes/zusjes) aanwezig zullen zijn en steeds korter bij hun voorbereiding in de aparte ruimte. Minstens één ouder is tijdens deze 4 bijeenkomsten aanwezig om samen met het kind de voorbereiding te doen.
  • In de periodes tussen de kinderbijeenkomsten maken de ouder(s) samen met hun kind een korte huiswerkopdracht die bij de volgende kinderbijeenkomst wordt besproken.
  • Ten slotte wordt van alle ouders verwacht dat zij meehelpen bij de verschillende activiteiten tijdens het project. Van de werkgroep krijgen ouders te horen bij welke activiteit zij worden verwacht.

De voorbereiding van de kinderen start op zondag 3 december met een viering waarin de communicanten zich voorstellen in hun parochie. De viering waarin de kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen vindt plaats op 15 april in Leidschendam en 22 april in Voorburg.


terug