sintmaartentrinitas.nl

Organisatie

het Team
Centraal Parochiebureau
Bestuur


Pastoraal team

Pastoor Moderator A.J. van Deelen
pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info
Pastoor W.P.J. Bakker
pastoorbakker@sintmaarten-trinitas.nl
Diaken Pier Tolsma
diakentolsma@sintmaarten-trinitas.nl
Pastoraal werker Ingrid van der Aart
pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info
Pastoraal werker Thérèse Beemster
therese.beemster@sintmaarten-trinitas.nl
Pastoraal werker Saskia van der Pol-van Winden
pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info

 

Bekijk het pastoraal team 

Bestuur

 

Voorzitter Pastoor W. Bakker
Vice-voorzitter Anja van der Wallen (ad interim)
Secretaris Oscar de Man
Penningmeester Rob Bakker
Personeelszaken Anja van der Wallen
Gebouwen Paul Schott
ICT Jeroen van der Burg

Centraal Parochiebureau

Vrijwillige parochiemedewerkers op het Centraal Parochiebureau:

Coördinatieteam:

Marie-Ginette de Bont, Heleen de Groot, Sophie ten Horn.

Gastheer en gastvrouwen ma- vr. 9.30-12.00 uur:
maandag, Adrie Janssen,
dinsdag, Toos Swaanenburg,
woensdag, Marja Korpel en Mia Pollen,
donderdag, Corrie van Kaam of Jolanda van Mill,
vrijdag, Joke Hilhorst.

Bureaumedewerkers:

Maandag, Ig Janssen en Gerard Hijdra,
Dinsdag, Gonnie van Tienen,
Woensdag, José Remmerswaal en Wil Paardekooper,
Donderdag, Wim Peters,
vrijdag  Véronie Duijsens en Heleen de Groot.

Trinitasparochie, locatie Petrus en Paulussecretariaat:
Gastvrouw: Dory Portegies (di en vr. 9.30-12.00 uur)
Koster: Aad Verhagen