sintmaartentrinitas.nl

Organisatie

het Team
Centraal Parochiebureau
Bestuur


Pastoraal team

Pastoor Moderator A.J. van Deelen
pastoor.vandeelen@bonifatiusparoch
Pastoor W.P.J. Bakker
pastoorbakker@sintmaarten-trinitas.nl
Diaken Pier Tolsma
diakentolsma@sintmaarten-trinitas.nl
Diaken Daan Huntjens
daan.huntjens@bonifatiusparochie.info
Pastoraal werker Ingrid van der Aart
pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info
Pastoraal werker Saskia van Winden – van der Pol
pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info

 

Bekijk het pastoraal team 

Bestuur

Voorzitter Pastoor W. Bakker
Vice-voorzitter Anja van der Wallen (ad interim)
Secretaris Oscar de Man
Penningmeester Oscar de man (ad interim)
Personeelszaken Anja van der Wallen
Gebouwen Paul Schott

Centraal Parochiebureau

Vrijwillige parochiemedewerkers op het Centraal Parochiebureau:

Coördinatieteam:

Marie-Ginette de Bont, Heleen de Groot, Sophie ten Horn.

Gastvrouwen ma- vr. 9.30-12.00 uur:

maandag, Jolanda van Mill,
dinsdag, Toos Swaanenburg,
woensdag, Marja Korpel en Mia Pollen,
donderdag, Corrie van Kaam of Jolanda van Mill,
vrijdag, Joke Hilhorst,

Bureaumedewerkers:

maandag, Ig Janssen en Gerard Hijdra,
dinsdag, Gonnie van Tienen,
woensdag, José Remmerswaal en Wil Paardekooper,
donderdag, Wim Peters,
vrijdag,  Véronie Duijsens en Heleen de Groot.

Trinitasparochie, locatie Petrus en Paulussecretariaat:

Gastvrouwen ma. en vr. 9.30-12.00 uur:

dinsdag,Toos Verhage
vrijdag, Dory Portegies
koster: Aad Verhagen