sintmaartentrinitas.nl

Liturgie


Volwassen doop/vormsel/eerste Heilige Communie

Als iemand als volwassene een of meerdere van de sacramenten doop, vormsel of de eerste Heilige Communie wil ontvangen, gaat daar een speciaal traject met andere volwassenen aan vooraf. Hoe dat traject precies verloopt, hangt af van de persoonlijke omstandigheden en vraag.

Een catechetische voorbereiding gaat jaarlijks in september van start voor de drie samenwerkende parochies: Sint Maarten – Voorburg, Trinitas – Leidschendam en de Bonifatiusparochie – Rijswijk, Den Haag-Zuid.

Voor meer informatie, kennismaking en om u aan te melden voor dit traject kunt u een afspraak maken met een van de pastores:

  • Voor Leidschendam-Voorburg via het Centraal Parochiebureau: 070-3274511.
  • Voor Rijswijk/Den Haag-Zuid: 070-3992416.

terug