sintmaartentrinitas.nl

Liturgie


Con Amore

Repetities:

donderdag 19.45 - 22.00 uur

Locaties:

De Haard, Molenpad, ingang achter de Hoogvliet.

Contactpersoon:

Yvonne Meijer
070 - 3275766

In 2005 is het ‘Con Amore’-parochiekoor ontstaan uit leden van het Johanneskoor uit de v/h Paus Joh. XXIII Gedachtenisparochie
en het Caeciliakoor uit de v/h Petrus- en Paulusparochie. Beide koren besloten tot opheffing na het samengaan van de drie RK Leidschendamse
parochies. Enkele leden van het ‘Pius X’-koor van de v/h Joseph Opifexparochie hebben zich na de opheffing van hun koor aangesloten
bij Con Amore. Het koor is een gemengd koor.

Op 3 november 2005 werd voor het eerst gerepeteerd onder leiding van dirigent Winfried Verweij en organist Henk Nieuwland. Op zaterdag
26 november, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, verzorgde het koor de eerste viering nadat het was ingezegend door pastor J. Olsthoorn.
Na een oproep aan de koorleden om te komen tot een nieuwe naam kreeg het koor tijdens de eerste ledenvergadering op 16 februari 2006, de naam
‘Con Amore’. Dat betekent ‘Met Liefde’, ‘Met Toewijding’. Sinds Kerstmis 2011 is Rob Tempelaars de dirigent.

Con Amore bestaat momenteel uit 44 leden. Het koor verzorgt twee- tot driemaal per maand de zondagvieringen in de Trinitasparochiekerk HH. Petrus
en Paulus in Leidschendam. Verder ondersteunt het koor muzikaal bijzondere vieringen zoals Aswoensdag, Allerzielen, Ziekenzalving en de
Nabestaandenvieringen. Ook bij uitvaarten en huwelijken verzorgt het koor de muziek. In het koor is een goede sfeer van gezelligheid en heerst er
een grote mate van saamhorigheid.

Het koor zingt Gregoriaanse kerkmuziek, meerstemmig Latijnse en Nederlandse liturgische gezangen, maar ook wordt in het Engels, Duits, Frans en
zelfs Russisch gezongen.

De Trinitasparochie heeft blijvend behoefte aan koorzang tijdens de vieringen. U bent van harte uitgenodigd om te komen meezingen. Nieuwe koorleden
zijn welkom op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in De Haard aan het Molenpad 2a, Leidschendam, ingang achter de Hoogvliet. Zingen is gezond
voor lichaam en geest, dat krijgt u er gratis bij.


terug