sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Vieringen voor peuters en kleuters (0-7 jaar)

Spelenderwijs een religieuze dimensie bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met de verhalende joods-christelijke en kerkelijke traditie is een ondersteuning bij de ontwikkeling van een religieuze dimensie en een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze
vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur, tenzij anders aangegeven.

U kunt de folder met alle KinderVertelvieringen in seizoen 2017-2018 als PDF-document dowloaden.


terug