sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Sint Maartenoptocht

Het verhaal over Sint Maarten

Het oorspronkelijke verhaal van  Sint Maarten speelt zich af in Frankrijk. Hij werd in 316 geboren in Hongarije en opgevoed in de Italiaanse stad Pavia. Zijn vader was Romeins militair en zoals in die tijd gebruikelijk in adellijke riddergeslachten nam Maarten het beroep van zijn vader over en werd op zijn 15e jaar tot ridder geslagen. Hij deed dienst in het Romeinse leger en ontmoette voor de stadspoort van Amiens een bedelaar. Het was bitter koud en hij gaf hem de helft van zijn mantel. Volgens de legende was de bedelaar Christus zelf.

Martinus ging op den duur uit het leger, liet zich dopen en leidde het leven van een kluizenaar. In het dorpje Marmontier bouwde Martinus een klooster, waar hij met 80 monniken ging wonen. Hij werd later bisschop en stierf op 8 november 397. Sint Maarten werd de man van samen delen en een licht proberen te zijn voor de mensen om je heen.

Sint Maarten patroon van Voorburg

Sint Maarten is al heel lang een bekende in Voorburg. In 960 na Chr. was er al een kapelletje in de oude dorpskern, later werd deze vervangen door een kerk die de naam Martinikerk kreeg. In 1530 ging deze kerk over in Hervormde handen en kreeg de naam Oude Kerk.

Op het aan de Vliet gelegen landgoed “Bijvliet” was van 1654-1842 een “schuilkerk” ingericht. Ongeveer op dezelfde plek aan het Oosteinde werd in 1893 de huidige Martinuskerk met zijn hoge spitse toren ingezegend. St. Maarten is de patroon van Voorburg. We komen zijn naam tegen in o.a. de kerken Oude of Martinikerk, St. Martinuskerk, Sint Martinuslaan, de Scoutinggroep Sint Maarten, Woningbouwvereniging, de Mantel (van Sint Maarten), de Panden (van de mantel), St. Maartensschool en Maartens College.

Lampionoptocht

Sinds 1950 wordt de naamdag van St. Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met een lampionoptocht door de straten. Om ca. 18.15 uur verzamelen de kinderen en (groot)ouders, bands, Rode Kruis Eerste Hulp vrijwilligers, begeleiders e.a. bij de ingang van Vlietwijck aan het Oosteinde te Voorburg. De optocht start een half uur eerder dan voorheen zodat ook de kleinere kinderen kunnen meelopen. De stoet vertrekt om  18.30 uur voor de optocht door de wijk en zal ca. 19.10 uur aankomen bij de Martinuskerk, Oosteinde 56 te Voorburg. Hier worden Sint Maarten liedjes gezongen en verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder op het bordes boven in de toren. Daarna zal hij prijsjes uitdelen voor de mooiste lampion en krijgt ieder een sint maartenappeltje. Iedereen is van hart welkom.


terug