sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Palmpaasstok maken

Elk jaar op Palmpasen, de zondag een week vóór paaszondag, is er de Palmzondagviering waarin tevens een processie is met kinderen en hun Palmpaasstok. Met Palmzondag wordt gevierd hoe Jezus met Palmtakken de stad Jeruzalem als een held wordt binnen gehaald, maar toch… deze grootse ontvangst wordt een ware deceptie: Jezus wordt verraden en wordt gedwongen zijn kruis op te nemen en zijn lijdensweg te gaan. De palmpaasstok herinnert ons aan de drie grote momenten in het Christendom: de binnenkomst in Jeruzalem, het verraad en de verloochening van Jezus en de Opstanding. Het zijn drie momenten waarin de godsdienstige Christen zich kan herkennen. Geloven in Jezus betekent een niet vanzelfsprekend gemakkelijke zaak bij alles wat kan gebeuren en gebeurt. Het is een steeds weer opnieuw zoeken naar vertrouwen en naar de Goede Weg. Met deze intentie worden de stokken gebracht naar mensen die een beetje extra aandacht verdienen. In het geloof dat lijden en verdriet niet het laatste woord zullen hebben, houden wij met de stok de aandacht gericht op hen voor wie lijden en verdriet op dat moment deel van leven zijn. Adressen voor de stok worden door de parochies aangedragen.

Vóór de vieringen (in de Trinitas- en Sintmaartenparochies) is er voor kinderen gelegenheid om aan de Palmpaasstok te beginnen, tijdens de viering kan deze worden afgemaakt om aan het slot de slotprocessie te kunnen lopen.

Vaste symbolen die de stok sieren

De betekenis van de palmpaasstok

Op palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Gezeten op een ezel werd hij met palmtakken toegejuicht en welkom geheten in de stad. Deze intocht gebeurde een paar dagen voordat hij gekruisigd zou worden. Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar.

De palmtak

Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning; olijftakken zijn het symbool voor de vrede die door de koning worden gebracht. In het toejuichen van Jezus met Palmtakken wordt het bijzonder koningschap van Jezus van Nazareth in beeld gebracht. Een koningschap van vrede en gerechtigheid dat door zijn levensweg is zichtbaar geworden. Een koningschap waarin de goede God aan het licht is gekomen.

Het kruis

De stok heeft de vorm van een kruis. Deze vorm herinnert aan de dood van Jezus van Nazareth. Een dood waarmee wordt uitgezegd dat het hele leven wordt gedragen door Gods handen. De goedheid van God neemt het lijden in het leven niet weg, maar blijft een dragende kracht waarmee elk moment van het leven wordt omgeven.

Het broodhaantje

De haan symboliseert het moment waarop Petrus ontkent Jezus te kennen. De haan is tevens de aankondiger van het begin van elke nieuwe dag. Ook al laten mensen elkaar in de steek, goede kracht van God roept als een haan in de morgen telkens opnieuw dat een nieuw begin mogelijk is.

Culturen schuiven in elkaar

Met het gebruik van de palmpaasstok schuiven twee oude culturen in elkaar. Aan de ene kant de Germaanse cultuur waarin wordt uitgezegd dat de natuurlijke cyclus van leven bestaat in afsterven en weer tot leven komen. En aan de andere kant de Christelijke cultuur. Deze laatste heeft gebruik gemaakt van de bestaande culturele gebruiken. De altijd groen blijvende takken uit de oude Germaanse traditie (zie ook het gebruik van de kerstboom) is verbonden met de blijvende goede kracht van God die de mens elke dag tot goed leven roept. De kleur geel van de versiering, duidt op de kleur van de lente, van nieuw leven, van lichter worden en van het lengen van de dagen. De kleur wit is de kleur van de nieuwe start. De kleur wit is de liturgische kleur geworden van weer opstaan, van het vertrouwen dat dood en bederf niet het laatste woord zullen hebben.

De lekkernij

De lekkernijen geven aan dat we elkaar willen voeden met het vertrouwen dat licht de duisternis zal overwinnen!

 


terug