sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Misdienaar

Jongens en meisjes vanaf de eerste communie (groep 4) zijn welkom om te dienen in de vieringen. Al heel veel jaren is de rol van misdienaar een tot de verbeelding sprekende activiteit. In toog en superplie een belangrijke rol in de liturgie spelen kan een levenslange buffer betekenen in betrokkenheid bij het godsdienstig verhaal. Na een korte, eenvoudige inleiding en begeleiding, is in principe elk kind geschikt om misdienaar (m/j) te worden. De intensiteit en frequentie van dienen kunnen in gezamnelijk overleg worden vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks dank-je-weluitje, ‘het misdienaarsreisje’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiebureau

Coördinator van de misdienaars en van de acolieten is Adrie Sloot.


terug