sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Gezinsviering (4-13 jaar)

Download PDF

Het karakter van deze eucharistieviering is dat de taal en de muzikale omlijsting geheel op het niveau is voor kinderen t/m 13 jaar. Ook volwassenen vieren mee. De thematiek wordt gevonden in de lezingen van de betreffende zondag. In de overweging sluit de voorganger aan bij de belevingswereld van kinderen.  Alle kinderen zijn vanaf 9:00 uur welkom in de St. Martinuskerk om de liedjes van deze viering te oefenen. Om 9:15 uur worden de taken verdeeld: kinderen leveren een actieve bijdrage gedurende de hele viering.

Gestreefd wordt naar één maal per maand vieringen met kinderen. Voor de agenda en het rooster klikt u op KE.


terug