sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Gezinsviering (4-13 jaar)

Het karakter van een gezinsviering is dat de taal en de muzikale omlijsting geheel op het niveau zijn voor kinderen t/m 13 jaar. Ook volwassenen vieren mee. De thematiek wordt gevonden in de lezingen van de betreffende zondag. In de overweging sluit de voorganger aan bij de belevingswereld van kinderen. Kinderkoren Eigen-Wijs en de Sluiskantertjes zorgen voor de muzikale omlijsting. De kinderen leveren zoveel mogelijk een actieve bijdrage. Ook de voorbede worden door kinderen gedaan.


terug