sintmaartentrinitas.nl

Jeugd

De parochies Sint Maarten en Trinitas bieden in samenwerking met de parochie H. Bonifatius Rijswijk een programma voor volwassenen met kinderen in de leeftijd van 0 ‑ 7 jaar.


Kinderdoop

Indien u wilt dat uw kind gedoopt wordt neemt u contract op met het centraal parochiebureau.

De cursus coachingscatechese, biedt de mogelijkheid om handvatten te vergaren in de begeleiding van uw kind bij godsdienstig opvoeden.

Jaarprogramma

In ons aanbod wordt onderscheid gemaakt in verschillen fasen van ontwikkeling en in deelname aan de liturgie:

Naast de vier bovengenoemde vormen willen wij liturgische betrokkenheid van kinderen ook op andere wijzen mogelijk maken. Eén daarvan is het meezingen in het kinderkoor, de andere is misdienaar zijn. Het maken van een adventskrans is een voorbereiding op Kerst en het maken van een palmpaasstok een voorbereiding op Pasen.

Eucharistieviering met kinderen, (KE) (4-13 jaar)

Het karakter van deze eucharistieviering is dat de taal en de muzikale omlijsting geheel op het niveau is voor kinderen t/m 13 jaar. Ook volwassenen vieren mee. De thematiek wordt gevonden in de lezingen van de betreffende zondag. In de overweging sluit de voorganger aan bij de belevingswereld van kinderen.  Alle kinderen zijn vanaf 9:00 uur welkom in de St. Martinuskerk om de liedjes van deze viering te oefenen. Om 9:15 uur worden de taken verdeeld: kinderen leveren een actieve bijdrage gedurende de hele viering.

Gestreefd wordt naar één maal per maand vieringen met kinderen. Voor de agenda en het rooster klikt u op KE.

De Kinderwoordienst (KWD), (4-10 jaar)

De Kinderwoorddienst is de meest bekende vorm van meevieren in de liturgie door jonge kinderen. Tijdens de Woorddienst in de kerk verwerken kinderen in een aparte ruimte het evangelie op een geheel eigen wijze. Vóór aanvang van de Dienst van de Tafel keren kinderen terug in de kerk en doen verslag van datgene wat zij hebben gedaan. Kinderwoorddiensten vinden plaats tijdens de vieringen in zowel de St. Martinuskerk als in de Petrus- en Pauluskerk.

Voor de agenda en het rooster klikt u op KWD

Tienerkwartier (TK), (10-13 jaar)

Tijdens de reguliere viering is er in de St. Martinuskerk naast de bovengenoemde Kinderwoorddienst ook het Tienerkwartier voor kinderen uit de bovenbouw. Na het luisteren naar het evangelieverhaal gaan de tieners met elkaar in gesprek. Dit gebeurt met behulp van de ‘hoofd-hart-handen’-methode. Vragen als ‘wat staat er?’, ‘hoe denk jij erover?’,  ‘wat kan je ermee doen?’ of ‘wat zou het evangelie van vandaag kunnen betekenen in jouw leven?’ komen in het gesprek aan de orde.

Naast de bovenbenoemde vormen is liturgische betrokkenheid van kinderen ook mogelijk door misdienaar te zijn. Het maken van een adventskrans is een voorbereiding op Kerstmis en het maken van een palmpaasstok een voorbereiding op Pasen.

Voor de agenda en het rooster klikt u op KWD