sintmaartentrinitas.nl

Gebouwen


Gemeenschapsvorming Sint Maarten

De parochie Sint Maarten is vanaf 1 januari 2008 één gemeenschap met één kerk. Dit is het gevolg van het besluit van de bisschop van Rotterdam van 9 november 2007.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie kunt u ook de volgende documenten raadplegen:

Besluit bisschop

Op 9 november 2007 heeft de bisschop van Rotterdam het volgende besloten:

      • de parochiegemeenschappen van de Goede Herder, van de Martinus en van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Voorburg vormen met ingang van 1 januari 2008 één parochiegemeenschap;
      • vanaf 1 januari 2008 zal De Goede Herderkerk tijdelijk als de ene parochiekerk voor die gemeenschap gaan fungeren; zodra de Martinuskerk is verbouwd zal die kerk de ene parochiekerk worden;
      • de kerk van Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming wordt vanaf 1 januari 2008 aan de eredienst onttrokken; De Goede Herderkerk zal aan de eredienst worden onttrokken zodra de verbouwing van de Martinuskerk gereed is.

Voorgeschiedenis

Sinds ruime tijd zijn de drie RK parochies – Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming, Sint Martinus en De Goede Herder – gefuseerd tot één parochie: parochie Sint Maarten. De drie parochies behielden hun kerken, bleven afzonderlijke gemeenschappen en zijn de afgelopen jaren langzamerhand naar elkaar toegegroeid. De tijd werd rijp voor een volgende stap: één gemeenschap zijn in één huis. Dit is concreet gemaakt door het besluit van de bisschop.

Uitvoering van het besluit

De Sint Martinuskerk aan het Oosteinde wordt parochiekerk en is daartoe ingrijpend verbouwd. Daarvoor is deze kerk twee jaar dicht gegaan. De Goede Herder Kerk aan de Prinses Beatrixlaan is gedurende die jaren parochiekerk geweest. Deze kerk zal nu worden gesloten en afgebroken. Ook de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde – de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming – is gesloten en zal andere bestemming krijgen. Met deze beslissing van de bisschop is een nieuwe stap gezet op de weg om samen één parochiegemeenschap te vormen, die open en gastvrij is, waar geloven gezien wordt als een werkwoord, en waar we een vruchtbare ontmoeting zoeken tussen oud en nieuw.


terug