sintmaartentrinitas.nl

Fotogalerij


Vrijwilligersdag 2017

Een goed functionerende parochiegemeenschap wordt voor het allergrootste deel bepaald door haar vrijwilligers! Op 11 juni is de waardering voor álle inzet van de vrijwilligers van de parochies Sint Maarten en Trinitas uitgesproken met een zonnig tuinfeest in de prachtige tuin aan de Vliet achter de St. Martinuskerk. Bij dit zeer geanimeerd samenzijn van vrijwilligers van beide parochies paste een waarderend woord van pastoor Bakker, gevolgd door het waarderingslied door en voor allen! Het organiserend comité, aangestuurd door Ineke Huitema en Oscar de Man, komt alle lof toe. De intensieve voorbereiding door familie de Man betekende ongemerkt een groot deel van het succes! Om de meeste vrijwilligers deze middag vrij te houden, zijn ook hulptroepen van de H. Bonifatiusparochie ingeroepen. De nieuwe federatie heeft ook zo haar praktische voordeel. Hulde en dank aan allen!

Datum: 11 juni 2017
Foto’s:

Ruben de Man

Klik op de foto om deze vergroot weer te geven.


terug