sintmaartentrinitas.nl

Fotogalerij


Sint Franciscusviering

Ter gelegenheid van de Wereldierendag op 4 oktober is op zondagmiddag 8 oktober de jaarlijkse Sint Franciscusviering gedeeld met jonge kinderen en hun (groot)ouders.
Met behulp van het liedje ‘Wat hoor ik toch’ mochten alle kinderen met hun (groot)ouders in de kring komen zitten nadat zij het geluid van hun knuffeldier hadden herkend.
Vervolgens luisterden allen aandachtig naar het verhaal over de wolf en St. Franciscus. Deze heilige dierenvriend heeft er in het verhaal voor gezorgd dat de mensen en de kinderen in de stad Gubbio weer vriendelijk met elkaar konden leven, omdat de stadsbewoners er voor zorgden dat de wolf geen honger meer kreeg. Het teken van de Tau, het teken waaraan we de liefde van St. Franciscus voor iedereen en alle dieren als een omraming herkennen, werd voor de kinderen een hangertje om thuis op te hangen. De gebedsintenties -door de kinderen aangedragen- waren verscheiden: voor kinderen zonder eten en een huis, voor papa’s en mama’s , opa’s en oma’s, voor ernstig zieke mensen en natuurlijk voor de dieren! Ook een moment van stilte voor eigen intenties werd door de kinderen en hun (groot)ouders zeer spannend in acht genomen. Aan het slot van de viering stelde pastor Thérèse Beemster haar opvolger voor: Daan Huntjens. Deze Franciscusviering was haar laatste kindervertelviering in verband met de pensioengerechtigde leeftijd. Maar Daan gaf in zijn woordje naar de kinderen te kennen er zin in te hebben. Pastor Thérèse kan zodoende met een gerust hart haar voorgangersrol loslaten! Een van de nieuwe pianisten, Edwin Huisman, heeft de viering op een losse, maar zeer muzikale wijze ondersteund!

Datum: 8 oktober 2017
Foto’s:

Willy Nihot

Klik op de foto om deze vergroot weer te geven.


terug