sintmaartentrinitas.nl

Diaconie


MOV

Activiteiten van de werkgroep MOV onder andere

 • organisatie Vastenaktie
 • contact met missionarissen en missionaire werkers
 • voorbereiden vieringen Vredesweek
 • ondersteuning inlandse priesterstudenten

Vastenactie

 • presentatie Vastenproject in de kerken
 • verzorging promotiemateriaal kerken
 • organisatie van een slotmanifestatie voor basisscholen
 • inzameling zakjes Vastenaktie
 • organisatie klaverjasavond voor het Vastenproject
 • organisatie Vastensoep. Elke dinsdagavond in de Veertigdagentijd kunt u meedoen aan de Vastensoep.
  Dat is een sobere maaltijd van soep en brood.

Slotmanifestatie Vastenaktie

Groepen 7 en 8 van enkele basisscholen zetten zich elke Vastenaktie in voor het goede doel. Op verschillende manieren zamelen zij geld in. Op de slotmanifestatie in de Petrus- en Pauluskerk wordt de opbrengst ingeleverd. De kinderen worden bedankt met een optreden van een groep of band uit het land waarop de Vastenaktie was gericht.

Contact met missionarissen en missionaire werkers

Uit de parochies Sint Maarten en Trinitas is een twaalftal missionarissen en missionaire werkers in ontwikkelingslanden aan het werk. De werkgroep MOV onderhoudt contact met hen en zorgt voor een attentie met Kerstmis. Over hen en hun werk kunt u lezen in een boekje dat tegen een kleine vergoeding te koop is bij het parochiebureau.

Vredesweek

In de tweede helft van september is er elk jaar een Vredesweek. De werkgroep MOV vraagt dan aandacht voor het vredeswerk van PAX, Stichting Vredesbeweging Pax Nederland, werkt mee aan de weekendvieringen, en heeft kleurige vredesvlaggen in de verkoop.

Priesterstudenten in ontwikkelingslanden

De parochies Trinitas en Sint Maarten bekostigen sinds een aantal jaren de opleiding van twee priesterstudenten in ontwikkelingslanden. We volgen de studenten tot aan hun priesterwijding. Vaak krijgen zij dan nog wat van ons mee voor hun eerste start in eigen parochie. Die start is veelal veel armoediger dan in ons land gebruikelijk is.

Deshpal Kujur studeerde aan het St. Albert’s College in Ranchi, India. Hij heeft met hoge cijfers zijn studie afgesloten. Het afgelopen jaar is hij gewijd tot priester.

Mutale Crispin Katongo is geboren in 1983. Hij studeert aan het St. Dominic’s Major Seminary in Lusaka, Zambia. Hij is nu in het vierde jaar van zijn studie en heeft een jaar pastoraal werk in het diocees achter de rug. Hij verwacht binnen twee jaar zijn priesteropleiding af te maken.


terug