sintmaartentrinitas.nl

Mededelingen & verslagen

Daan Huntjens stelt zich voor

augustus 21, 2017

Beste parochianen,

Met veel welwillendheid hebben het pastoraal team en het federatiebestuur mij de afgelopen weken ontvangen. Nu mag ik mij ook aan u voorstellen. In 1988 ben ik in Den Haag geboren. Ons gezin (vader, moeder en één oudere broer) ging nooit naar de kerk, maar op zevenjarige leeftijd werd ik tijdens de uitvaartmis voor mijn opa zodanig geraakt dat ik kort daarna gedoopt werd en sindsdien eigenlijk altijd naar de kerk ben blijven gaan.

Het priesterschap trok mij toen al aan, maar op mijn 18e ging ik eerst Duits studeren in Leiden, waar ik – na het overlijden van beide ouders in 2006 en 2007 – veel vriendschap en een ‘nieuw thuis’ vond, tot op de dag van vandaag. Tijdens de studie mocht ik ook groeien in geloof en daarbij kwam de priesterroeping weer boven. Ik meldde mij bij toenmalig rector Bakker van Vronesteyn en kon in 2010 beginnen op het grootseminarie St. Willibrord in Vogelenzang. Het tweede deel van de theologiestudie (2013-2016) deed ik in Eichstätt (D.) en afgelopen jaar liep ik stage bij pastor Van der Helm in Den Haag.

Nu is het tijd om bij u te beginnen: van 1 september tot 18 november als kandidaat-diaken, dan als diaken en vanaf mei/juni volgend jaar als priester. Tot die tijd woon ik nog op Vronesteyn. Voor mijzelf zal het jaar deels in het teken staan van de voorbereiding op de wijdingen. In de federatie zal ik mij, naast de sacramentele taken, waarschijnlijk vooral bezighouden met het aanbod voor de jongere generaties. Dat is heel mooi, want zoals ik ervaren heb, is het geloof in Jezus een groot geschenk dat het verdient om van harte en steeds verder uitgepakt te worden.

Zoals Hij Zich in de eerste eeuw aan Petrus en Paulus, in de 4e eeuw aan Martinus, in de 6e eeuw aan Benedictus, in de 8e eeuw aan Bonifatius en in de 19e eeuw aan Bernadette Soubirous heeft gegeven, zo wil Hij Zich in de 21e eeuw aan ons blijven schenken. Graag ben ik met u verbonden in gebed op hun voorspraak en ontmoet ik u vanaf september als ik op de zondagen kom kennismaken in de kerken.

Daan Huntjens, kandidaat-diaken

Vanuit het federatiebestuur

Allereerst willen we onze dankbaarheid met u delen, dat het pastoraal team met Daan Huntjens versterkt kan worden. Een twintiger! Geroepen om als wijdeling (we zien uit naar zijn diaken- en priesterwijding) zich van harte in te zetten binnen onze r.-k. federatie Vlietstreek. Wij voelen de verantwoordelijkheid vanuit de federatie om deze aanstelling ook financieel te kunnen dragen. Door de pensionering van de pastoraal werkers Thérèse Beemster (november 2017) en Ingrid van der Aart (in de loop van 2018) vallen twee ervaren mensen weg uit het pastorale team. Daarbij is pastoor Van Deelen half time gaan werken. Hun plaats wordt nu ingevuld door één persoon. Dat is zeker geen luxe. We zijn blij, dat de werkzaamheden in de komende tijd goed overgedragen kunnen worden. Met u wensen wij Daan Huntjens alle goeds toe in ons midden.


terug