sintmaartentrinitas.nl

Actueel

Vieringen in de Veertigdagentijd op woensdagavond

Op 14 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd. Voor veel mensen betekent dit dat zij zich meer bewust proberen te zijn van hun manier van leven. De federatie Vlietstreek biedt daarom in deze voorbereidingstijd naar Pasen gebedsvieringen aan.

Elke woensdagavond in deze periode laten we onze dagelijkse beslommeringen even los en komen we samen om te bidden, te zingen en stil te zijn… Dit jaar is het thema: “Biddend op weg naar Pasen”. Wij nodigen eenieder van harte uit deze avonden met ons mee te vieren.

De vieringen zijn op 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart. Ze worden gehouden in de St. Martinuskerk, Oosteinde 56 in Voorburg en beginnen om 19.30 uur met aansluitend om 20.00 uur een samenzijn in de Maartenszaal met koffie en thee. Dan zijn de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Op 21 februari vertelt pastor Van Eijk (voormalig voorzitter van de Raad van Kerken Nederland) over de spirituele beleving van de Eucharistie (Avondmaal) aan de hand van zijn boek: Levend brood voor onderweg: Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament.
  • Op 28 februari geeft pastor Ingrid van der Aart een uitleg over de spirituele dimensie van de muziek van Bachs Matthäus Passion.
  • Op 7 maart vertelt diaken Pier Tolsma over de Matthäus Passion. Hij gaat in op de spiritualiteit van de teksten en de opbouw.
  • Op 14 maart geeft Frans Remery een inkijkje in het Vastenactieproject in Kenia van onze parochiane Jacinta van Luijk.
  • Op 21 maart vervolgt pastor Van Eijk zijn verhaal over de spirituele beleving van de Eucharistie.

De gebedsviering en de bijeenkomst in de Maartenszaal kunnen ook los van elkaar bijgewoond worden.

Werkgroep Veertigdagentijdvieringen


terug