sintmaartentrinitas.nl

Actueel

Een bijzonder Vastenactieproject

Onder de titel ‘Gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede in Kitale, Kenia’ besteden onze parochies in 2018 tijdens de Veertigdagentijd met gebed en met giften aandacht aan het werk van onze parochiane Jacinta van Luijk in Kenia.

Wij verzorgen dit project in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie, die het project mede financiert. Om Jacinta dit jaar uit de financiële zorgen te halen, proberen wij met verschillende activiteiten, waaronder de vastensoepmaaltijden, een klaverjasavond en bijdragen van de scholen, 14.000 euro bijeen te brengen, waar Vastenactie dan nog eens 7.000 euro aan toevoegt.

Voor wie per bank wil doneren:
Overmaken op IBAN  NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag onder vermelding van:  Kitale Kenia, projectnummer 400346.

Giften met deze vermelding telt Vastenactie mee ten behoeve van ons project voor Jacinta.


terug