sintmaartentrinitas.nl

Actueel

Afscheid pastoraal werker Thérèse Beemster

18 november

Afscheid pastoraal werker Thérèse Beemster. Na ongeveer 25 jaar neemt Thérèse Beemster afscheid als pastor van onze parochies. Begonnen bij pastoor Huysmans als oproepkracht voor speciale projecten. Dragende kracht van Tso’ar. Verder zich vooral inzettend voor inspirerende jaarprogramma’s voor volwassenen, met daarnaast extra aandacht voor de oudere generatie en de jonge gezinnen, denk aan de Kindervertelvieringen. Op zaterdag 18 november nemen we afscheid, te beginnen met een woorddienst om 16.30 uur in de Sint Martinuskerk en aansluitend een afscheidsreceptie. Noteer het alvast in uw agenda.

Pastoor W. Bakker


terug