sintmaartentrinitas.nl

Actie Kerkbalans


Kerkbijdrage

Bij voorkeur ontvangen wij uw kerkbijdrage op één van de volgende manieren:

Automatische incasso

U geeft hiervoor een machtiging aan de parochie. Dit is voor beide partijen het eenvoudigst en voor de parochie het goedkoopst.

Eenmalige overschrijving

U kunt hiervoor gebruikmaken van de acceptgiro die u ontvangt met de Actie Kerkbalans. Of u maakt zelf een bedrag over onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

Periodieke gift

Op basis van een schriftelijke overeenkomst met de parochie geeft u periodiek. Dit is fiscaal gezien erg voordelig.
Als u toezegt om gedurende een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag aan uw parochie te schenken, is het
volledige bedrag aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat u deze schenking doet op basis van een schriftelijke overeenkomst met uw parochie. Zie ook de site van de Belastingdienst. De schenking geeft de parochies zekerheid.

De parochie heeft een modelovereenkomst(PDF) voor een periodieke gift. Deze modelovereenkomst is overgenomen van de belastingdienst. U kunt ook een modelovereenkomst aanvragen bij het Centraal Parochiebureau, per telefoon 070-3274511 of per e-mail.

Wilt u hulp bij het invullen ervan, dan is ons bestuurslid Hein Bos bereid u thuis te bezoeken. U kunt ook een afspraak maken voor assistentie op het parochiebureau.


Spontaan geven mag natuurlijk ook via een overschrijving naar:

  • R.K. Parochie Trinitas Leidschendam, rek.nr. NL33 RABO 0365 9913 25
  • R.K. Parochie Sint Maarten Voorburg, rek.nr. NL60 RABO 0365 9004 35

terug