sintmaartentrinitas.nl

Actie Kerkbalans


Brieven aan parochianen

De Actie Kerkbalans wordt jaarlijks in de maand januari gehouden. Parochianen ontvangen dan een brief met het verzoek om in het kader van de Actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage te doen. Formulieren voor een incassomachtiging en acceptgiro’s zijn daarvoor bijgesloten en een folder over de Actie Kerkbalans.


terug