sintmaartentrinitas.nl

Actie Kerkbalans

Parochianen vormen samen een gemeenschap, een parochiegemeenschap. In deze parochiegemeenschap vinden activiteiten plaats voor en door parochianen. De Actie Kerkbalans is een instrument om deze parochiële activiteiten mogelijk te maken.

Met uw financiële bijdrage aan onze parochies deelt u samen met pastoresteam en kerkbestuur in de zorg voor onze parochiegemeenschap en haar kerkgebouwen. Pastores, bestuur, vaste medewerkers, maar ook vrijwilligers kunnen dankzij uw kerkbijdrage hun werk doen. De kosten van salarissen, telefoon, energiekosten, materialen, inzet voor ouderen, jongeren, catechese, diaconie, enz., enz. kunnen worden betaald.

Kerkbijdragen via de Actie Kerkbalans zijn de belangrijkste inkomstenbron van onze geloofsgemeenschappen, deze actie is van zeer groot belang. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Het parochiebestuur


ANBI

Giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting. Parochies en PCI’en zijn door de Belastingdienst erkend als ANBI. U kunt, in verband met de publicatieplicht voor ANBI’s, hieronder de ANBI-gegevens bekijken,